Başvuruda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Page 5_pic 23

Ürünlerin görsel yenilik kısmının net bir şekilde resmi ile başvuru yapılmasına dikkat edilmesi, 
Ürünün görülmeyen yeni kısımları için net görünüşlerle başvuru yapılması,
Ürün üzerindeki değişimlerin nasıl olması gerektiği konusunda uzmanlarımıza danışılması önerilir.