Marka Hizmetleri

Page 5_pic7

Marka, bir kişinin veya işletmenin mal ve hizmetlerini tanımlayan, bunları başkalarının mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayan bir kelime, ad, şekil, etiket, ses ya da üç boyutlu bir nesnedir.

Markalar, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili kalitenin tutarlılığını güvence altına alır ve bu mal ve hizmetlerin tanıtımına yardımcı olurlar.

Günümüzde, sadece mal ya da hizmetleri niteleyen bir ad olmanın ötesinde bir anlama ulaşan “marka“ işletmeler için büyük önem arz etmektedir.

Öyle ki kimi zaman firmaların marka değerleri sahip oldukları maddi varlıkların önüne geçebilmektedir.
Bir işletmenin farklılaşma aracı olan “marka”  yalnızca tescil yolu ile hukuki olarak koruma altına alınabilir.