Patent ve Faydalı Model

Page 5_pic 14

Patent Tescil başvuruları, teknik problemlerin yeni, sanayiye uygulanabilir, buluş basamağı içeren teknik çözümüne verilen koruma belgeleridir.  Patent Tescil başvuru sahibinden izinsiz olarak söz konusu korunan teknik çözümün üretilmemesi, satılmaması hakkını, başvuru yapılan ülke sınırları içerisinde sağlamaktadır.

Faydalı Model başvuruları ile küçük buluşların korunması ve bundan maddi kazanç elde edilerek buluşu yapan hak sahiplerinin ödüllendirmesi sağlanır. Yurtdışında Faydalı Model başvurusu geçerli olup, başvuru tarihinden itibaren 12 ay rüçhan süresi içerisinde yurtdışında faydalı model veya patent başvurusu olarak başvuru yapılabilmektedir.

Patent ve Faydalı Model başvurularından sonra belge harcı ve her yıl yıllık harçlarının ödenmesi gerekir. Harçları zamanında ödenmediğinde hakları iptal olarak kamuya mal olmuş olur.