Patent ve Faydalı Model Farkı

Page 5_pic 15

Patent başvurusu için 3 kriter aranmaktadır. Yenilik, sanayiye uygulanabilirlik ve buluş basamağıdır.  

Yenilik, geliştirilen teknik çözümün dünyada yeni olmasıdır. Başvuru tarihinden önce yazılı veya görsel yayın organlarında bu çözümün açıklanmamış olmasıdır.  

Sanayiye uygulanabilir olması, üretimi mümkün olan hayali olmayan bir teknik çözüm olmasıdır. Sanayinin tarım dâhil her sektöründe uygulanabilir bir çözüm olmasıdır.

Buluş basamağı, tekniğin bilinen durumunun aşılmasıdır. Bilinen teknik çözümlerden farklı bir teknikte çözüm elde edilmesidir.  

Faydalı Model başvurularında, buluş basamağı kriteri aranmamaktadır. Yenilik ve sanayiye uygulanabilirlik kriterlerine sahip olması yeterlidir.