Çevrimiçi İşlemlerde E-İmza, Mobil İmza veya E-Devlet Şifresi Kullanılarak Yapılan Girişlerin Tamamı E-Devlet Kapısı Üzerinden Gerçekleştirilecek

Bilindiği üzere 31/07/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik”te kamu hizmetlerinin sunumunda idari işlemleri basitleştirmeyi sağlayıcı ve bürokrasiyi azaltıcı hükümler yürürlüğe konmuştur.

Bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesi başta olmak üzere idarelerce verilen hizmetlerin elektronik ortamda sunulması ve bu hizmetlerin e-Devlet Kapısına entegrasyonun sağlanması konusunda idarelere sorumluluklar yüklenmiştir.

Bu kapsamda Kurumumuz tarafından ÇES platformu üzerinden sunulan elektronik hizmetlerin tamamının e-Devlet kapısı üzerinden sunulması yönünde geliştirmeler yapılmış ve elektronik başvuru platformu bu kapsamda yenilenmiştir. Yapılan bu değişikliklerle;

  • ÇES uygulaması üzerinden e-imza, mobil imza veya e-devlet şifresi kullanılarak elektronik platforma yapılan girişlerin tamamı, e-Devlet kapısı üzerinden yine e-imza, mobil imza veya e-devlet şifresi kullanımı ile gerçekleştirilmektedir.
  • E-Devlet kapısı üzerinden e-imza, mobil imza veya e-devlet şifresi kullanılarak yapılan giriş sonucunda geçmişte olduğu gibi Kurumumuz ÇES platformu üzerinden işlemler yapılabilmektedir.
  • E-devlet kapısına entegrasyon öncesi işlem sonundaki imza aşaması ise e-Devlet platformuna giriş esnasında yapılan doğrulamanın yeterliliği sebebiyle kaldırılmıştır.
  • E-imza ve mobil imza edinimi ile ilgili takip edilmesi gereken prosedürler sebebiyle sağlanan rezervasyonlu başvuru hizmeti, kısa sürede alınabilen e-devlet şifresi ile işlemlerin yapılabilir olması sebebiyle kaldırılmıştır.

Bu sayede, ilgili Yönetmelik kapsamında Kurumsal hizmetlerin tamamı e-Devlet kapısına entegre edilmiş olmakla beraber, ÇES platformunda özellikle dokümanların imzalanması aşamasında yaşanan e-imza ve mobil imza kaynaklı hataların ortadan kaldırılması, e-imza ve mobil imza kaynaklı sistemsel kesintilerin yol açtığı ödeme hatalarının oluşmasının da önüne geçilmiştir.