Patent Başvurularında Araştırma ve İnceleme Talebi Birlikte Yapılabilecek

Patent işlem süreçlerinin hızlandırılması ve başvuru sahiplerine daha kaliteli hizmet sunulması amacıyla Kurumumuz tarafından yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

Bu kapsamda patent süreçlerinin temel aşamaları olan araştırma ve inceleme raporu hazırlanması hizmetinin daha hızlı sunulabilmesi için araştırma ve inceleme talebinin birlikte yapılabilmesi seçeneği başvuru sahiplerinin kullanımına açılmıştır.

“Patent Araştırma ve İnceleme Raporunun Birlikte Düzenlenmesi Talebi” yeni bir seçenek olup, mevcut uygulama kapsamında araştırma ve inceleme talepleri ayrı ayrı yapılarak da başvuru işlemlerine devam edilebilecektir.

“Patent Araştırma ve İnceleme Raporunun Birlikte Düzenlenmesi Talebi” seçeneğinin tercih edilmesi durumunda,

-Araştırma raporunun olumlu olması halinde, inceleme raporu da düzenlenerek araştırma raporu ile birlikte gönderilecektir.

-Araştırma raporunun olumsuz olması halinde araştırma raporu gönderilecek, ilgili araştırma raporunun tebliğ tarihinden itibaren üç aylık sürenin bitiminde inceleme raporu hazırlanması süreci başlatılacaktır.