Patent ve Faydalı Model

Patent Tescil başvuruları, teknik problemlerin yeni, sanayiye uygulanabilir, buluş basamağı içeren teknik çözümüne verilen koruma belgeleridir. Patent Tescil başvuru sahibinden izinsiz olarak söz konusu korunan teknik çözümün üretilmemesi, satılmaması hakkını, başvuru yapılan ülke sınırları içerisinde sağlamaktadır.

Faydalı Model başvuruları ile küçük buluşların korunması ve bundan maddi kazanç elde edilerek buluşu yapan hak sahiplerinin ödüllendirmesi sağlanır. Yurtdışında Faydalı Model başvurusu geçerli olup, başvuru tarihinden itibaren 12 ay rüçhan süresi içerisinde yurtdışında faydalı model veya patent başvurusu olarak başvuru yapılabilmektedir.

Patent ve Faydalı Model başvurularından sonra belge harcı ve her yıl yıllık harçlarının ödenmesi gerekir. Harçları zamanında ödenmediğinde hakları iptal olarak kamuya mal olmuş olur.

Başvuru İşlem Adımları

Başvuru, şekilsel inceleme, araştırma, inceleme, belge şeklinde olup ortalama 3-4 yıl işlem süreci olmaktadır.  Başvuru tarihinden itibaren haklarınız başlamakta, belge alınması durumunda başvuru tarihinden itibaren geçerli olan bir koruma verilmektedir.

Hazırlanan tarifname takımındaki bilgilere göre belge verileceğinden iyi bir şekilde hazırlanması önemlidir.

Belge Çeşitleri ve Koruma Süreleri

Patent başvurularında, işlem aşamaları esnasındaki seçime göre incelemeli patent ve incelemesiz patent belgesi alınabilmektedir.

İncelemeli patent belgesi koruma süreci 20 yıl

İncelemesiz patent belgesi koruma süreci 7 yıl

Faydalı Model belgesi koruma süreci 10 yıl