Yurtdışı Tescil Hizmetleri

Globalleşen ekonomi ile birlikte Türkiye’nin dış ticaret hacmi önemli ölçüde büyümüştür. İhracat artışı ile paralel olarak Türk firmalar için yurtdışı marka tescili gereklilik haline gelmiştir.

Bir marka sadece tescil edildiği ülkede koruma altına alınabildiği için, ihracat faaliyetlerinde bulunan işletmeler hak kaybına uğramamak için markalarını yurtdışında da tescil ettirmelidir.

Aksi takdirde ihracat yapılan ülkelerdeki potansiyel-mevcut taklitlerin önüne geçilemeyecek ve maddi zararlar söz konusu olabilecektir.

Yurtdışı Marka Tescil Çeşitleri

Uluslararası Marka Tescili (Madrid Protokolü Sistemi)
1 Aralık 1995’te yürürlüğe giren Madrid Anlaşmasına ilişkin Protokol’e Türkiye 1 Ocak 1999 tarihi itibariyle üye olmuştur. Bu sistem tek bir başvuru ile aynı anda birden fazla ülkede marka tesciline olanak sağlar.

Üye ülke sayısı 84 olan sistemde, tescil başvurusu üye ülkelerin tümü için olabileceği gibi tercih edilen ülkelerde de başvuru yapılabilmektedir. Madrid sistemi, özellikle ülke sayısının fazla olduğu durumlarda, işletmeler için daha düşük maliyetler içerdiğinden ve işlemler tek bir kanaldan yürütülebildiğinden tercih edilir.

Topluluk Marka Tescili (CTM)

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamı için geçerli olan, Topluluk Markası tescili 1996 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve tek bir başvuru ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde korunma sağlayabilirler. Ancak bir ülkede gelen red kararı tüm Ülker de redde sebebiyet verir.

OAPI (Afrika Birliği)

Bu sistemde ,tek bir başvuru ile OAPI UNION üye ülkelerinin tümünde (16) marka tescili sağlamaktadır.

Ülkesel Marka Tescili.

Tek bir ülke için bireysel marka tescil başvuruları mümkün olup, başvurular ilgili ülkedeki meslektaşlarımız aracılığı ile yapılmaktadır. Ulusal marka tescil işlemleri her ülkenin ulusal başvuru prosedürüne göre yürütülür.

Yurtdışı Patent ve Faydalı Model Tescili

Patent / Faydalı Model Başvuruları, başvuru yapıldığı ülkelerin sınırları içerisinde koruma sağlamaktadır. Başvurunuzun yurtdışında da korunmasını isterseniz, başvuru tarihinden itibaren 12 ay dolmadan korunması istenen ülkelere başvuru yapılabilir.

Ülkelere ayrı ayrı başvuru yapılması maliyetlidir. PCT, EPC gibi başvuru sistemleri kullanılarak daha çok sayıda ülkede başvuruyu daha az maliyetlerde yapılabilir.

Maliyetler zamana yayılarak korunması istenen ülkelere göre başvuru yapılan sisteme üye ülkelerin hepsinde veya birkaçında koruma sağlanabilmektedir.

Genel olarak Pazar payının yüksek olduğu ülkelerde başvurunuzun korunması, ülke sayısı arttıkça PCT, EPC gibi sistemlerin kullanılması önerilmektedir.

Yurtdışı Tasarım Tescili

Tasarıma konu görsel özellikler, başvuru yapıldığı ülkelerde koruma sağlamaktadır. Yurtdışında pazar payının yüksek olduğu ülkelerde başvuru yapılarak koruma sağlanması önerilmektedir.

Ülkesel başvuruların maliyetli olmasından dolayı başvuru yapılacak ülke sayısının artması durumunda, Lahey, OHIM gibi sistemlere başvuru yapılarak daha az maliyetlerde ilgili ülkelerde koruma sağlanabilir.