Marka Hizmetleri

Marka, bir kişinin veya işletmenin mal ve hizmetlerini tanımlayan, bunları başkalarının mal ve hizmetlerinden ayırt etmesini sağlayan bir kelime, ad, şekil, etiket, ses ya da üç boyutlu bir nesnedir.

Markalar, söz konusu mal ve hizmetlerle ilgili kalitenin tutarlılığını güvence altına alır ve bu mal ve hizmetlerin tanıtımına yardımcı olurlar.

Günümüzde, sadece mal ya da hizmetleri niteleyen bir ad olmanın ötesinde bir anlama ulaşan “marka“ işletmeler için büyük önem arz etmektedir.

Öyle ki kimi zaman firmaların marka değerleri sahip oldukları maddi varlıkların önüne geçebilmektedir.
Bir işletmenin farklılaşma aracı olan “marka”  yalnızca tescil yolu ile hukuki olarak koruma altına alınabilir.

Marka Başvurusu

Marka tescilinden doğan kanuni haklar marka başvuru tarihi itibariyle başlar. Bizim Ofis uzman kadrosu ve deneyimli ekibi ile başvurularınız online olarak aynı gün içerisinde yapılır, işletmenizin karşılaşabileceği riskler minimuma indirilir.

Başvuru aşamasından tescil sürecinin sonuna kadar markanızın takibi (yayın, itiraz, kabul bildirimi) ve işlem süreçleri ekibimiz tarafından yürütülür.

Marka Ön Araştırma

Marka ön araştırma resmi marka başvurusu yapılmadan önce BizimOfis marka veritabanından mevcut markanın araştırılarak başvurunun tesciline ilişkin risklerin belirlenmesi, (reddedilmesine sebep olabilecek tescilli markaların saptanması) gereksiz masrafların önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Marka İzleme ve İtiraz

Aylık Resmi Marka Bültenleri taranarak tescilli markanız ile karışıklığa sebep olabilecek benzer markalar saptanır, müvekkillerimiz bilgilendirilerek, yasal süreçler çerçevesinde itiraz hazırlanır.

Marka Yenileme

Tescilli markalarda korumanın devamı için 10 yılda bir markanın yenilenmesi gerekmektedir. Yenilenmeyen markaların kanuni koruması devam etmez, sicil kaydı silinir.

Hukuki olarak marka tescilinden doğan haklar üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.

BizimOfis, firmanız adına yenileme sürelerinin takibini, müvekkillerin bilgilendirilmesini ve yenileme işlemini süresi içerisinde gerçekleştirir.